7 съвета при избора на басейн

Сподели

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

При избора и изграждането на басейн има неща, които се оказват от съществено значение за по-нататъшната безпроблемна експлоатация и липсата на главоболия на собственика. Такива дребни или по-едри неща, които водят в последствие до дефекти, ненадежност, честа нужда от ремонти, преразход на химикали и енергия.

Искате ли да забравите за нуждите от поддръжка на Вашия басейн и да се наслаждавате само на удоволствията от него- тогава обърнете внимание на следните неща:

1. Избор на изпълнител на басейна.

Едно от най-важните неща. Колкото по-голям опит има изпълнителят, толкова по-добре за Вас. Една фирма или организация, която разполага с екип, врял и кипял в сферата на изграждане на такива съоръжения, е способна да изработи за Вас басейна, който ще експлоатирате дълги години с минимални средства за електроенергия, химикали и труд за поддръжка. Опитът означава в случая познаване на проблемите на такива съоръжения, причините, тяхното естество и начините за тяхното избягване още в процеса на офериране и проектиране. Така че изберете хора с опит,.

2. Цена на басейна.

При  избора на басейн е цената не трябва да бъде на 100% определяща. Ниската цена обикновенно значи много компромиси. Компромиси с проектиране, компромиси с материали, компромиси с хора-изпълнители, компромиси с гаранционно обслужване. Всички тези компромиси рефлектират върху клиента. Това означава първоначално заложени проблеми с кратък срок на живот на едно такова съоръжение. Тези проблеми  се изразяват в течове от коритото в следствие на некачествено изпълнение на бетонна конструкция, неправилно положена хидроизолация или некачествена такава. Те водят след себе си  и  слягане на основата от промиването на почвата под тях от течащите води. Компрометирани облицовки като качество или падане на същите след първата или втората зима. Недостатъчна филтрационна мощност и постоянно мътен или мръсен басейн, дефектиране на съоръжения, недостатъчна защита на съоръженията с автоматика и  недостатъчна защита на Вас като ползватели на съоръжението от токов удар-нали не искате да се изпържите в собствения си басейн!

Всичко това е в следствие на недостатъчния бюджет, в който трябва да се вмести изпълнителят, за да изработи Вашия басейн. Невъзможността му да достави качествено оборудване, качествени специалисти за изпълнението на обекта Ви и да покрие разходите си за качествено изграждане.

Не правете такъв компромис, все пак това е Вашата собственост, Вашите пари, Вашето време и Вашето здраве. Не искате да бъдете роб на своя басейн.

Същото се отнася и за безбожно скъпо струващо съоръжение. Високата цена не винаги означава качество за Вас. Може да означава много други неща, но не и това. Обикновено  търговецът в  ролята си на служител на дадена фирма се опитва да вземе голяма сума от клиента с цел повишаване на личните си доходи, като за целта оферира скъпи продукти, много екстри, или неясни за клиента неща, съчетани с гръмки обещания за качествени съоръжения, кратки срокове за доставка и изпълнение. Преценете доколко това, което ви се предлага ви е настина необходимо за басейна, който ще имате. Колкото повече екстри има толкова по-сложно е едно съоръжение, толкова повече време и познания изискава от вас за последващата поддръжка и експлоатация. Имайте предвид, че скъпо и екзотично оборудване изисква и по-високи доставни разходи за кратки срокове, което рефлектира върху Вас.

Оптимизирана цена за качествено оборудване и качествен монтаж е златната среда за Вас. Печелите Вие, печели и изпълнителят един доволен клиент във Ваше лице.

3. Договор.

Това е важна част от сделката за Вашия басейн. Без него и клаузите в него Вие нямате нужната сигурност, че ще получите именно това, което сте договорили и платили. Колкото по-защитен сте Вие и колкото по-защитен е изпълнителя, толкова по-малко проблеми ще имат и двете страни.  Четете внимателно кой за какво отговаря, кой какво е длъжен да свърши. Четете и още по-внимателно условията за гаранционно обслужване. Посъветвайте се с юрист за клаузите от договора. Обикновено тежки и сложни договори са пълни с безброй юридически казуси с много тълкувания и вратички.

4. Изпълнение на строително – монтажни работи по бетонното корито на басейна.

Изберете качествен строител. Вложете пари в това – колкото по-качествени са бетоновите работи, толкова по – малко ще са оставащите разходи за довършване на обекта. Замислете се, че по-скъп кофраж от метални платна или дъски, повече подпори, добро укрепване означават и липса на мазилки и замазки в едно корито за басейн. Имено замазките и мазилките са язвите на басейна – лошото качество на поставянето им води до свличане на облицовка, течове и последващи скъпоструващи ремонти. Лошо строителство резултира в грозни и неизпълнени по проект басейни. Вложете 10-15% повече стредства в кофраж, за да спестите 100% от стойноста на мазилките и замазките. Накрая, ако теглите черта ще разберете защо.

Като цяло здрав бетон значи и здрав басейн, значи здрава конструкция и години експлоатация.

Ако фирмата изпълнител на технологията на басейна не изпълнява и бетоновите конструкции, изисквайте от тях надзор над работата на строителя, има тънкости в строежа на корита за басейни, които и най-добрия строител може да не знае.

5. Изпълнение на технологията на басейна.

Правилно изпълнената технология носи само плюсове за Вас. Добре заложени тръби, предвидени комуникации, обезпечена канализация в машинното помещение, оптимизирана филтърна инсталация, изградена по изискванията ел. инсталация  са само част от нещата, които ще спестят време и пари в по- нататашната експлоатация. Не приемайте за готова една разхвърляна и неукрепена инсталация, това е компромис само във Ваш ущърб.

6. Облицовки на басейна

Важна част от качеството на облицовка е хидроизолацията. Тя трябва да е качествена като материал (еластифицирана) и трябда да се положи точно определено количество и със спазване на технологични процеси. Добра изолация спасява и бетоновото корито и околни съоръжения от разрушителната сила на водата.

Качествена облицовка е другото важно нещо. Тя задава освен визуалния ефект, така и защитата на хидроизолационното покритие на басейна. Важно е спазването на технологиите за работа с продуктите, качеството на материалите и технологията на лепене и фугиране. Всичко това е необходимо за добрия вид на басейна и безпроблемното експлоатиране. Уверете се, ча вашият изпълнител има достатъчно опит в полагането на облицовките.

7. Гаранция и сервиз на басейна

И на последно място – когато изграждате басейн, договорете със изпълнителя условията на  гаранционно обслужване и извънгаранционна поддръжка със срокове за реакция и конкретна цена. Това ще ви осигури спокоен сън.

Виж още