Проектиране на басейни

water g

Това е първият и много важен етап от строителството на басейна. Компетентно проектирания басейн ви пести време и пари, както и предотвратяване на евентуални проблеми в етапа на изграждането на басейна,монтажа на оборудването му и последващата му експлоатация.

При разработването на проект за басейн се вземат под внимание нуждите и желанията на клиента,след което те се издават във формата на проекти, като се вземат предвид строителни наредби.Компютърната скица ви позволява да създадете визуален модел на планирания басейн,като отразява неговото местоположение, размер, форма, дълбочина, тип на басейн (на скимери или на преливник),технологичното разположение на фитингите и др.Инженерите посочват къде да бъдат изведени необходимите елементи за захранването с вода,отоплителната система, системата за филтриране,както и вентилационната система и обмена на въздуха.Когато се изгражда открит плувен басейн,трябва да се уточни предложеното място за изграждането на басейна с нивото на подземните води, близостта им до повърхността на почвата и възможност за инсталиране на дренажната система.

Надеждността на басейна,зависи изцяло от грамотността на проекта,професионално изпълнение на строителната страна,качеството на използваните материали и нивото на технологичното оборудване.Компетентно проектирания и построен плувен басейн ще бъде в експлоатация много години и ще ви спести много разходи.

Специалистите на фирма “Уотър Джи” ООД са професионалисти с дългогодишен опит. Ние разработваме вашия проект в строго съответствие със строителните правила и гарантираме сигурността на всичките видове монтажна работа и даваме гаранция на монтираните съоръжения.

Примери за проектиране(дизайн) на басейни.

Пример 1 – план на съоръженията за басейна.

Пример 2 – план на съоръженията за басейна

Пример 3 – разпределение на интериора около басейна

Пример 4 – разпределение на съоръженията за басейна.

Пример 5 – схема на разпределението на водозахранването.