Инвеститор: „Милдекс проект” ООД
Обект: частен дом
Подобект: Плувне басейн
Местонахождение: с. Виноградец
Изпълнени работи: Цялостно изпълнение на басейна – монтаж на филтърно и облицовка, монтаж на отпление